TORIO plus, s.r.o. vykonáva činnosti v oblasti odpadového hospodárstva pre priemyselných i komunálnych zákazníkov. Samozrejme súčasne realizujeme dodávanie spracovaných druhotných surovín v podobe polotovarov - materiálov, ktoré je možné priamo aplikovať v procese výroby rôznych produktov a tým šetríme obmedzené surovinové zdroje.

Spracúvame:

 • Triedenie a lisovanie odpadov
 • Drtenie a regranulácia vytriedených plastov - mäkké a tvrdé plasty:
  • plastové koláče pri výrobe plastových výrobkov
  • plasty a papier zo separovaného zberu komunálneho odpadu
  • plasty a odpad pochádzajúce ako odpad z výroby (nepodarky, scrapy)
 • Spracovanie papiera
 • Spracovanie a recyklácia kovov
 • Spracovanie dreva ak sú drevené palety a prepravné obaly

Naše aktivity zahŕňajú:

 • Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva vrátane nebezpečných odpadov
 • Výkup druhotných surovín (plast, papier, kov)
 • Zber, preprava, zhodnocovanie odpadov
 • Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva