Naša spoločnosť sa zaoberá zberom, odvozom a spracovaním plastov na plastovú drť (PVC, PEI, PES, PE, HDPE a ďalšie). Separujeme plasty podľa farebnosti alebo chemického zloženia, ktoré sú použité opäť vo výrobnom procese. Nie je nutné ich skládkovať. Dokážeme spracovať aj materiály, ktoré sú zmesou plastov a farebných kovov (káblová drť, elektro výlisky, hliníkové profily s plastom a pod.).

Naše služby zahrňujú:

  • Výkup plastov
  • Zber, preprava, zhodnocovanie plastov
  • Triedenie a lisovanie plastov
  • Drtenie a regranulácia vytriedených plastov

Mäkké a tvrdé plasty

  • Priemyselné plasty, nepodarky, vtoky, odrezky PP, PE, PVC, PA, ABS, PS, PC, PC/ABS, EPDM, POM a iné
  • Prepravné a ochranné plastové obaly (palety, prepravky)
  • Obalové PE fólie
  • PET fľaše
  • Plastové drte a regranuláty