Recykláciou kovového odpadu prispievame k ochrane životného prostredia, ušetrí sa prírodná surovina (ruda) voda a energia, ktoré sú potrebné pri spracovaní kovov. Recyklácia kovov umožňuje opätovne získať kovy, ktoré sa dajú znovu použiť. Napríklad výroba plechoviek na nápoje a potraviny.

Naše služby

  • výkup kovových odpadov
  • zvoz kovových odpadov vlastnou dopravou
  • triedenie a lisovanie kovových odpadov

Kovy

  • Železné a neželezné kovy
  • Odpadové káble
  • Vyradené zariadenia