Zabezpečujeme zber a separáciu plastov pochádzajúcich z automotive priemyslu. Následne sú plasty rozdelené podľa zloženia a spracované na zmes plastov, ktoré sú opäť použité vo výrobnom procese.